Armatek

Armatek participa en la construcció del nou canal de Panamà

Gener 2011 / Armatek, empresa capdavantera europea en armadures d'acer industrialitzades per a la construcció, participa en els treballs d'ampliació del canal de Panamà. Concretament, Armatek subministra les estructures per al formigonat de dos complexos de rescloses, un a l'Atlàntic i un altre al Pacífic, de tres nivells cada un. Es tracta d'una obra marítima de gran magnitud que té prevista la seva finalització l'any 2014.


Armacentro Armatek - España | LinkedIn

es.linkedin.com/in/armacentro

Madrid y alrededores, España - ‎Propietario, Armacentro
Ver el perfil profesional de Armacentro Armatek (España) en LinkedIn. LinkedIn es ... DIRECTOR CORPORATIVO EN ARMATEK PANAMA; Jacobo López Arias


Armatek Panama, S.A. datos de contacto, dirección, teléfono ...


www.pa.all.biz › Panamá › Empresas


Armatek Panama, S.A. — dirección, teléfono, página Web.CompuTrabajo Panamá - Empleos en Armatek Panamá, S.A.


www.computrabajo.com.pa/bt-empd-mcgonzalez.htm


Armatek Panamá, S.A.. Información de la empresa y ofertas de empleo.

El Grup Armatek® té com a principal activitat la fabricació, subministrament i muntatge en obra d'armadures industrials per a formigó estructural. Armatek és líder del sector de la construcció i s'orienta estratègicament com a subministrador global de solucions per a la millora en la productivitat, qualitat i seguretat en les obres.
L'objectiu d'Armatek® és projectar la seva actuació, sobre la base de la implementació de les més avançades tecnologies de la construcció, tant en productes com en serveis, i en l'establiment d'una estreta col·laboració amb professionals dels països en els quals es proposa actuar , que estimuli la suma d'experiències i coneixements, contribueixi al desenvolupament sostenible, i garanteixi, des d'una decidida vocació de permanència, la completa integració de la Companyia.
La garantia dels més elevats estàndards de qualitat, l'aposta per la innovació, la reducció de riscos laborals, el respecte pel medi ambient, i l'optimització de recursos permetran als clients amb els quals col·labora Armatek® accedir als més moderns procediments constructius.
El grup compta amb un Sistema Integrat de Gestió que uneix el Certificat de Gestió de Qualitat i el de Gestió Ambiental, així com amb el Certificat d'Excel·lència Preventiva.

Ampliació del Canal de Panamà
(297.000 Tones  
d'acer )

Entradas populares de este blog

Netcheck

Els treballadors s'han d'adaptar