Grupo CCEIC

Història


Grup CCEIC inici operacions en l'any 2001, oferint serveis d'enginyeria, supervisió d'obres i gerència de projectes. L'any 2004 es va realitzar la primera diversificació del negoci, amb l'inici d'activitats de la nostra empresa constructora on vam tenir l'oportunitat d'oferir una gamma de serveis integrals als nostres clients.
En ordre de facilitar l'operació de les empreses del grup es van constituir empreses de suport amb un enfocament administratiu, que ens permeten orientar els nostres esforços cap al negoci principal, la construcció. 

Entradas populares de este blog

Netcheck

Els treballadors s'han d'adaptar

Armatek